“אתם הייתם צריכים לפתוח את מהדורות החדשות..”

תמיד היה אומר לאנשי שדרות: “אל תקשיבו לחדשות! למה אתם צריכים להקשיב לחדשות? אתם החדשות האמיתיות! זה שיש יהודים טובים שגרים בשדרות, זה החדשות! למה עליכם לא עושים כתבה? לדעתי אתם הייתם צריכים לפתוח את מהדורת החדשות! אנשים כל כך גיבורים ונפלאים!”