גלידה חלבית

השתתפנו לפני כ-25 שנים בשבת סמינריון בבית הארחה כלשהו. הרב אלישע העביר את השיחות באותה שבת.
בסיומה של סעודת הבוקר הגישו גלידה. מישהו מהחברים אמר שלגלידה יש טעם של גלידה חלבית. ניגשנו למטבח לבדוק עם המלצרים ואכן התברר שקרתה תקלה והגישו לאחר ארוחה בשרית גלידה חלבית בטעות.
נוצרה אווירה מאוד לא נעימה. תחושה שציבור גדול נכשל ועוד בעיצומה של שבת כזו.
הרב אלישע נעמד לדבר. הוא אמר שבשעה זו הקב’ה רואה את הצער הגדול שלנו על השגגה ולא את עצם החטא. הצער מראה את מה שחשוב לנו באמת.
זה היה מסר מאוד חזק ואמיתי. מהפך של ממש בחשיבה של כולם. הרב זיהה מיד את הנקודה הפנימית האמיתית של האירוע ולא את המבט השטחי החיצוני. זה תמיד איפיין אותו. לא להשתעבד לשיפוט החיצוני והרווח של הדברים אלא לחפש את האמת הפנימית.