הזוי לכל בן אדם סביר , לא לרב אלישע

לפני כמה שנים, הגיע רבינו ל”גיחה” לעכו, לשיעור “על הדרך” (מכרמיאל) כהרגלו.
השיעור היה בערב, באיזור השעה 21.30.
באותו יום המונית לא היתה צמודה אליו, כיוון שהנהג חלה, וכנראה שלא היתה אפשרות אחרת.
אז מה?
בגלל זה לא נוסעים?
ניסע וה’ יעזור.
בסיום השיעור שאל הרב אם יש מישהו שיכול לקחת אותו למחלף עירון.
מה יעשה משם? רק רבש”ע יודע.
השעה 22.00.
אנחנו יוצאים לדרך.
בדרך, כרגיל, הרב עסוק בטלפונים. לבנים שלו, ו…..
הרב יוצר קשר עם איש הקשר שלו מדימונה.
“אתם מעוניינים בשיעור הערב? אוכל להגיע באיזור 1.30 – 2.00. (לא טעות)”
בסוף איש הקשר חזר לרב ואמר לו שלא יעמדו בזה.
זה היה לגמרי הזוי לכל בן אדם סביר – לא לרב אלישע.
הרב שינה מסלול לירושלים.
איך יגיע לשם?
עוד כמה טלפונים, ומסתבר שבדיוק יש מישהו שעובר עוד מעט במחלף עירון לכיוון ירושלים,
וישמח לקחת את הרב…..