העוצמה והשמחה

צר לנו עליך, הרב אלישע זצוק”ל. צר לנו, שחסרים אתך. מה נגיד ומה נאמר על הגדל שאבד מאיתנו? ראוי היה לצווח מבכי בחוצות, שיידעו הכל שעולמינו איבד אחד מצדיקיו. כמה גדל. כמה תורה, כמה אמת, כמה תביעה עצמית, כמה מידות, כמה מעשים, כמה אמונה, כמה טוב, כמה דקדוק במצוות, כמה אהבה. הרב אלישע שמספר סיפור שהיה חלק ממנו בגוף שלישי (“איש אחד” נפגש, “איש אחד” הכיר… כשכוונתו לעצמו) כי מבחינתו הוא לא העניין פה. הרב אלישע שסעודת פורים בביתו ודברי האמת שזרמו מפיו בטבעיות אז היו כח לנשמה לכל השנה. מכח היין איזה סודות יצאו מהנשמה הזו. כמה שנים שפורים שלי, מעבר ליתר מצוות החג, זה סעודה אצל הרב אלישע. הרב אלישע חזן ביום העצמאות במכון מאיר, אומר בשמחה עצומה הלל על המדינה. שמחה טבעית, פשוטה, כמו של ילדים. הרב אלישע שמוסר שיעור בבקר שאחרי לימוד ליל שבועות ותפילת שחרית של חג בהתלהבות ונינוחות כאילו לא היה ער ומד תורה כעת כמה שעות. שר בעוצמה ומדביק את הכל בשירת “לב טהור ברא לי א-לוקים”. הרב אלישע שמוסר שיעור שבועי במכון מאיר שמתחיל בחצות, וכמה פשוט שכותרתו היא “פרשת שבוע בחבלי משיח”.
מתקופתי במכון אורה אחד השיעורים שזכורים בלבי היה השיעור של הרב אלישע במכון אורה על לשאת בעול עם הציבור. אפשר היה לחוש, בשיעור זה כמו בכל השיעורים, שהדברים נחצבו מנשמתו. ובאמת, מי כמוהו נושא בעול עם הציבור. הרב אלישע מכתת רגליו בכל ארצנו, איפה ומתי שצריכים אותו הוא שם. בשקט. בעוצמה. ואומר “מה הקב”ה בחינם גם הרב אלישע בחינם”. (ברור שלא כינה את עצמו “רב”). הרב אלישע שהנחה את בנות המכון בלימוד ליל שבועות שלא תתאכזבנה עוד מספר שנים כשתהיינה מטופלות בילדים על שלא מגיעות לשיעורים בערב זה, אלא שתשמחנה כי זו עבודת ה’ שנתבעת מהן כעת! ניכרים דברי אמת שיוצאים מלב טהור, וכמה פעמים נזכרתי באמירה זו בהמשך והתגדלתי ממנה. יש עוד כ”כ הרב אלישע שאפשר לתאר- את מאור הפנים, את האמת, את האכפתיות, את הענווה, את הפשטות, את המסירות ועוד הרבה ייאמר וייכתב.
אוי לנו מה איבדנו. החוסר איננו נתפס, ליבנו דואב וקשה, קשה להאמין וקשה להתנחם.
אבל- תודה ה’ שזיכית אותנו להיפגש עם כזו נשמה. תודה שאתה מזכה אותנו לדעת שהנשמה הזו, האמת והטוב של הרב אלישע זצוק”ל נצחיים ויישארו פה לתמיד. ידיעה זו הינה נחמתינו. והלוואי שנזכה לכח ולנחמה בשלימות ולהמשיך את הטוב הזה עד כמה שאפשר. והרב היקר שקטונתי מלתאר, תודה על השיעורים שלימדת אותנו מפיך ועל אלו שלימדת מעצם היותך מי שאתה. נוח בשלום על משכבך ושתהא נשמתך צרורה בצרור החיים. אמן ואמן.