השפע בא מלמעלה ועלינו להיות כלים לקבל אותה. עלינו לקחת את האחוה והערבות הדדית של פורים. הרב וישליצקי בשיחתו השבועית.

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/217230