הרב אלישע…

ידו המתנוססת ביד רמה
בענוה בעז בעצמה
בכל מקום בארץ האבות
מאחד את הלבבות
אחרי לילה של נסיעות
כיבוש הארץ לפחות
הגיע אל קדמת ירושלים, לשכונה קטנה
שם מגיעים רק בליווי ובדרך בה יש סכנה
להוסיף עוד אור עוד שמחה
להרבות לימוד של תורה בברכה
שני אנשים הם לא רק שניים
גם עבורם יסע למרחק בלי לחשוב פעמיים
הגענו לשאול האם ל’קדמת ציון’ לעבור
יצאנו מחוזקים בלי לתת לשאלה לגבור
דרך צלחה!
שתשרה הברכה!
יהא ה’ עמכם
היו ברוכים מעשיכם!
וכך בברכתו מצויידים
פנינו לקדמת ציון היו מיועדים
והרב לרגע לא מש ותמיד מתעניין
מה שלום ירושלים, האם עוד בניין עוד אבן מתכוונן
כל כך מאושר עם ספר התורה שאל הקודש הכניס עם משפחתו
בכל פעם שנפתח ארון הקודש רואים אנו את זיו מבטו
לג בעומר ראשון של השכונה
תאריך עם הסטוריה של עם יהודי שפונה
והרב הגיע להיות שותף עם הדלקת המשואה
לראות את החלום המתגשם וגאולה שבאה
כל תשעה באב בכי תמרורים
כאילו ראה את המראות הנוראים
בקריעה ובקריאה כל כך מדוייקים
לקרוע לב שמים לבניין לו מחכים
בהושענא רבה בוקר של תפילה
תפילת הלל תפילת מוסף – הילולה
בחלומי ראיתי כיצד קם מחוליו ע”י המלאך רפאל
קורא: ‘פיתקא טבא עם ישראל’!
בעז באמירה כשהקול עם הנוף מהדהד
“בחצרות בית ה’ בתוככי ירושלים”, הגיע המועד!
עם מאור פנים לכל אחד ואחד
לטף, לגדול, באופן כה מיוחד
כאמא וכגננת קיבלתי הדרכה לדרכי
לצעוד את הדרך, בפן הרוחני והערכי
בדרך לגן, גם הביתי.. ,
לקרוא ‘שיר המעלות אשא עיני..” אל הבורא שאיתי
שלא ניכשל חלילה בלשוננו
שלא נפגע בתינוקות של בית רבן בבית מדרשנו
וכשיוצאים מן הגן בסיומו של יום
לא לשכוח לומר ‘מזמור לתודה’ באהבה ובחום
אשרנו שזכינו להכיר כזה מאור
לו תהא עלינו מן ההשראה ונלמד מהמקור
תודה לך הרב אלישע, על שיעור של חיים
תודה על מאור הפנים
על לימוד של ישרות וגדלות
על ענוה שאין דומה לה, כזו אצילות
עלה מעלה ליד כיסא המרומים
תהא נשמתך צרורה בצרור החיים