לפקיד היערות (עוסק במתן היתרים לכריתות ,העתקות ושימור עצים) קראו אלישע.
התקשרתי בטעות לרב אלישע ואני מדבר אליו בנושא המקצועי. הרב מקשיב ועדין לא הבנתי שטעיתי ואז הרב אמר לי -“אתה מדבר עם אלישע” ולאחר שהבנתי והסברתי לרב את טעותי, הוא שאל שאלות והתפעם מנושא השמירה על העצים וטיפולם בארצנו.