רבה של צפת הרב שמואל אליהו ספד לרב אלישע וישליצקי זצ”’ל. “היתה לו אהבת ישראל ואהבת ה’ גדולה”.

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/390667