הבת של הרב זצ”ל ,שלומציון – היתה מורה חונכת שלי כשלמדתי הוראה.
באחת השיחות היא סיפרה לי שאביה נוהג להגיד תפילת הדרך ומיד כשמגיע למקום שביקש להגיע היה אומר “מזמור לתודה”.
התמלאה בקשתך? הגעת בשלום?? זה לא מובן מאליו. תגיד תודה. אני זוכרת את הרושם שזה עשה עליי.