תיקון יסודי בעוולות חברתיות ומוסריות הוא חלק מהותי מהקרב על צביונה של מדינת ישראל ובית המשפט. שיחתו השבועית של הרב וישליצקי.

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/217563