לא הסכים לשבת בנוחות יותר מאיתנו

זכיתי ללמוד אצל הרב בכמה מקומות ולאורך זמן וגם בימים מיוחדים,הלימוד שלו תמיד מרתק וגבוה.
היה לנו קורס שנתי ולמדנו בגן ילדים בכסאות שלא לגמרי מתאימים לגדולים, הבאנו לו כסא אחר, הוא לא הסכים לשבת בנוחות יותר מאיתנו.
נקודות שתמיד הדגיש: לא עליך המלאכה לגמור וכו’..בעניין שכל אחד צריך לעשות את חובתו ולהשתדל,אם העניין לא הצליח,מבחן התוצאה לא עלינו.
בענייני אקטואליה,היה מחדד את ראיתנו, למשל כשיש בתקשורת ויכוחים ,הוא מפנה את תשומת לבנו,איך נושא השבת עלה!או מיהו יהודי?ועוד…שברמת העיקרון,אלה שיצרו את העלאת הנושא לא ממש התכוונו להביא מודעות בנושאים ערכיים יהודיים,אבל זכו.
יהי זכרו ברוך!