מה לרפורמים ולכותל?

הרב אלישע וישלצקי תוקף את הרפורמים ואת המתווה שאושר, “מה הם עושים בכותל אחרי שמחקו את ציון מתפילותיהם ואולי אפילו מנפשם”.

הרב אלישע וישליצקי מתייחס בטורו השבועי בערוץ 7 לתכנית להקים רחבה שלישית בכותל שבה יתפללו נשים וגברים יחד.

הרב הזכיר את היחס בעבר של התנועה הרפורמית לכותל, “מה מחפשים הרפורמים בכותל אחרי שמחקו את ציון מסידוריהם, תפילותיהם ואולי אפילו מנפשם”. 

הרב אמר כי אין לחשוש מהתנועה הרפורמית, “בעבר היה נדמה לרגע שהם שולטים בכיפה, אבל איפה הם היום ואיפה עם ישראל, גאולת ישראל וירושלים. משונה הדבר שאלה שנקראים באותו שם ‘רפורמים’, מנסים היום כביכול לבטא את שייכותם לכותל ולהר הבית דווקא על ידי ניסיון להתריס, דווקא על ידי ניסיון לשנות מסורת”.

לדבריו בירושלים יש לנהוג בדרך ארץ ובענווה ולא בחיפוש העצמיות, “כך אולי יחלוף הניסיון להפוך את ירושלים למקום שבו הצד האישי יבוא לידי ביטוי. השורש של הרצון לשיבה לציון ירושלים הוא הרצון לשרת והרצון להלחם למען תקומת ישראל”.

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/315450