הרב אלישע בא להעביר שיעור תורה לבחורים, והשיעור התקיים על הדשא.
הרב רואה שאחד הבחורים נשאר עומד והוא שואל אותו: למה אתה לא יושב?
עונה הבחור: לא נעימה לי הישיבה על הדשא.
מיד קם הרב, הוריד את הסוודר שלו הניח על הדשא ואמר לבחור בא שב..

לימוד גדול של ענווה מתוך גודל התורה שהיה קיים בו.