הרב הוזמן לתת שעור בכוכב השחר בשלושים על הטייס יצחק רוזנפלד ז”ל.
כשיצאנו שאלתי את מפקד הטייסת מה הוא אומר.
ותשובתו היתה:
“כזו רצינות לא ראיתי בחיי אלא בתחקירים בחיל האויר”