חדשות

מעט זכרונות –

* זכרון ראשון על הרב אלישע בביתו, שיחקתי עם הבת שלו וכשהתקשרו לבקש את הרב הילדים ענו לפי מה שנאמר להם “אין כאן רב” *

קרא עוד »