“איפה שצריך אותי שם אני נמצא”

בהמשך לדברים של מחותני הרב עזריה ומתוך דמעות של כאב וצער על הסתלקותו של הצדיק המיוחד הזה אספר את הצומת שבו אני נפגשתי עם הרב אלישע. בשנת תשל”ד למדתי בכיתה ח’ בקרית יעקב הרצוג בכפר סבא היא המכינה של המדרשיה. המכינה היתה אז בשנתה השניה וממש בתחילת הדרך. ביום כיפור קרא עוד…

נכתב ע"י: הרב אריה שטרן (לא רבה של ירושלים)

זיכרונתיי מהרב אלישע

1. כשהייתי במדרשה בשומרון, בשנת תשס”ח הרב אלישע וישליצקי בא להרצות לנו בזמן שהיינו בהתנדבות בשדרות וגם במסיבת פורים של בני עקיבא בתל אביב של הסטודנטים הדתיים בבית כנסת הגדול בשנת תשע”ה. כל מי שהיה בהרצאות שלו יכול להעיד שהוא היה נכנס ותמה מדוע נעמדים ומסתובב לראות למי עמדו. מידי קרא עוד…

נכתב ע"י: שירה וייל

מה עושים עם שובבים?

הכרתי לראשונה את הרב אלישע בשנת תשל”ו. נשלחנו – 4 תלמידי מדרשית נועם ל”שבוע ישיבה” במרכז הרב. הרב אלישע היה שליחו הנאמן של הרב יהושע יגל זצ”ל להשגיח על תלמידיו (הוא סיים את המדרשיה כמה שנים קודם). תפקידו היה בעיקר לדאוג לנו לחברותות ולשיעורים שיינתנו לנו. בשובבות נעורים שעד היום קרא עוד…

נכתב ע"י: שלום פוקס