פירורי זיכרונות מהרב אלישע –

בתחילת דרכי במרכז הרב זכינו מספר תלמידים ללימוד עם הרב אלישע. הוא לא קרא לזה שיעור אלא “לימוד משותף”. במחשבה לאחור נראה לי שזה לא היה מיקרי שמשתתפי הלימוד היו מהפריפריה בדרום. הרב אלישע לא אהב את הכינוי “עיירות הפיתוח” שניתן לפריפריה. הוא קרא להם “העיירות הטבעיות”. הוא התחבר מאוד קרא עוד…

נכתב ע"י: ב' שבט

דברים שלמדתי מהרב אלישע

למורי ורבי הרב אלישע, ראיתיך כמלאך אך לפני זמן קצר. בעולם של עיתונאים וחיצוניות הימים האחרונים עוסקים בפירוד, בפיזור ובהתפוררות. ברגעים הללו, רצה הקב”ה ואנו נפרדים. לפחות מגופך. ואתה תשאר אדם שלם, אוהב שלום ורודף שלום. בא בלי תשלום, לכל שיעור, שיחה או השתלמות וקורא לכולנו להשתלם בעצמנו. למדתי ממך קרא עוד…

נכתב ע"י: ערן

ענוותנותו רבתה מפועלו

בן אדם קובע הופעה בתאריך כלשהו בלוח ואין לו מושג מה יקרה עד אז.. ואיך יעבור עליו אותו שבוע ובאיזה אנרגיות הוא יגיע? כג טבת, 2.1, תיאטרון תמונע ולא יכולתי לדעת שכמה שעות לפני שאני אעלה לבמה תיסתלק מהעולם נשמה גדולה ויקרה כל כך הרב אלישע וישלצקי עבור חלק מכם קרא עוד…

נכתב ע"י: כג טבת, 2.1, תיאטרון תמונע

להתחבר ולהתעלות

למורי ורבי הרב אלישע, ראיתיך כמלאך אך לפני זמן קצר. בעולם של עיתונאים וחיצוניות הימים האחרונים עוסקים בפירוד, בפיזור ובהתפוררות. ברגעים הללו, רצה הקב”ה ואנו נפרדים. לפחות מגופך. ואתה תשאר אדם שלם, אוהב שלום ורודף שלום. בא בלי תשלום, לכל שיעור, שיחה או השתלמות וקורא לכולנו להשתלם בעצמנו. למדתי ממך קרא עוד…

נכתב ע"י: הרב ערן דאום, מודיעין