קנו לי עליה?

זכיתי וגדלתי בשכונה שבה הרב אלישע גר, ובבקרים כשהייתי מגיע לבית מהישיבה אני מתפלל בשטיבל בשכונה והייתי רואה שם את הרב אלישע מסתובב שם בין המינינים עם גמרא ביד ומדי פעם פותח ולומד ואף פעם לא הבנתי מה הרב אלישע עושה שם, באיזה שבת אחת דיברנו במשפחה ואז אבא שלי קרא עוד…

נכתב ע"י: מכר מהשכונה

הבסיס לקדושה – צניעות

פרעה הכביד את ליבו, עד כדי כך שלא יכל לשוב בתשובה. הוא לא היה מוכן לשמוע מה שמחוץ לו. התגובה הראשונה שלו לשליחות משה היתה: “מי ה’ אשר אשמע בקולו…לא ידעתי את ה’ וגם את ישראל לא אשלח” אולי שורש הכבדת הלב, אי היכולת לשוב אל ה’ ולהתקדם היא הגאווה. קרא עוד…

נכתב ע"י: ב' שבט

הי חסיד, הי עניו, תלמידו של עזרא

תנו רבנן: משמתו הנביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי. נסתלקה רוח הקודש מישראל, ואף על פי כן היו משתמשין בבת קול. פעם אחת היו מסובין בעליית בית גוריה ביריחו וניתנה עליהם בת קול מן השמיים: יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו, אלא שאין דורו ראוי לכך. נתנו חכמים קרא עוד…

נכתב ע"י: תלמיד של הרב