סרטון

רב הגרעינים בשיחה אישית

נכתב ע"י:

סיפור על הרב שך ועל אמינותם של כלי התקשורת..

נכתב ע"י: